Köyümüz Ağzındaki Kelimeler

ABLUL                    : Nisan                                             

ABU                        : Anne- Abla

AĞREK                    : Hayvanların açık havada dinlenme yeri

AHACUK                 : İşte

AHRAZ                    : Sağır-Dilsiz

AKTARACAK          : Katmer pişirme aleti

ALAÇUH                  : Basit bağ evi

ALEŞ                       : Dur

ANADUT                 : Ot toplama aleti

ARUSTAH               : Çatıda ters tavan

AŞKANA                  : Büyük kazanlarda pişirilen yemek

AŞURMA                 : Büyük kazan

AZIK                        : Yiyecek

BADAL                    : Basamak

BAKRAÇ                 : Küçük helki - su kabı

BALAK                    : Manda yavrusu

BALDIRCAN            : Patlıcan

BAYAHTAN             : Az önce

BAYIR                     : Yokuş

BECİT                     : Acele - çabuk

BELÜNLEME           : Şaşkınlık

BESLEK                   : Birisine sığınan kimsesiz kişi

BILDIR                    : Bir önceki yıl

BİDIKIM                  : Azıcık- Az olan

BİZ                          : Çuvaldız

BOYUNDURUK        : Öküzün boynuna takılan alet

BÖCÜK                    : Böcek

BÖĞÜR                    : Vücutta böbreklerin bulunduğu yer

BÖRK                      : Bere- Şapka

BÖRTMEK               : Susuzluktan yanmak

BUYMAK                 : Üşümek

BÜRÜK                    : Baş örtüsü

CAĞLIK                   : Yıkanma yeri (Duş)

CECİM                     : Küçük kilim

CEMEK                    : Kazıma aleti

CEREK                    : Uzun ince ağaç

CILGA                     : Yaya Yolu

CINNAH                   : Tırnak

CİCİK                      : Meme

CİNİBİZ                   : Uyumsuz kişi

CİRBİT                    : Göz çapağı

CİTME ATMAK       : Tekme atmak

CULUK                    : Hindi

CÜCÜK                    : Civciv

ÇALGU                    : Ahır süpürgesi

ÇALHAMA               : Ayran

ÇAMDU                   : Ters tavan

ÇEC                         : Buğday yığını

ÇEMÜÇ                   : Yaş üzümün kurusu

ÇIKI                         : Erzak konulan bez 

ÇIKRIK                    : Yün eğirme aleti

ÇİĞİT                      : Çekirdek

ÇİMMEK                  : Banyo yapmak

ÇİNİK                      : 8 kg.lık buğday ölçeği

ÇİPİK                       : Alkış

ÇİT                          : Yazma - Bahçe duvarı

ÇİTİL                       : Geçimsiz kişi

ÇOŞTAR                  : Her işe koşan kişi

ÇÖÇELENMEK         : Boşa zaman geçirmek

ÇÖRDÜK                 : Dağ armudu

ÇUL                         : Eski kilim veya keçi kılından kilim

DASTAR                  : Hamur açma bezi

DEMİN                     : Az önce

DEPELEMEK            : Ayakla çiğnemek

DEYNEK                  : Sopa

DIKIZ                       : Çok dolu – Sıkışık

DIMIK                      : Azıcık-- uç

DIRMIK                    : Ot temizleme aleti

DİRGEN                   : Ot karıştırma aleti

DİZGİN                    : At semerinin ayak konulan yeri

DON                        : Kilot

DULDA                    : Tenha yer—Rüzgar almayan yer

DULLAMA               : Çok bilmiş

DÜĞDÜ                    : Baltanın ters tarafı

DÜVE                      : Genç inek

DÜVEN                    : Otu saman yapma aleti

ECÜCÜK                  : Azıcık

ECÜK                      : Az

EĞEŞMEK                : Çekişmek

EĞİŞ                        : Hamur teknesi temizleme aleti

EHEKÇİ                   : Oynamayı - Eğlenmeyi seven

ELCEK                     : Tırpan’ın tutacak yeri

ELÇİM                     : Demet

ELLEĞAM                : Belki

EME                        : Babanın kız kardeşi

ENEK                       : Çüt’ün tutulacak yeri

ENTERE                  : Bayan elbisesi

ENÜK                      : Kedi-köpek yavrusu

ERİŞTE                    ; Kavrulmuş ev makarnası

ESİLMEK                 : Azalmak - küçülmek

ESSAH                     : Doğru

ESÜK                       : Küçük çukur yer

EYÖĞÜ                    : Kaburga

EYRETİ                    : Sağlam olmayan

FERİK                      : Küçük tavuk

FIŞKI                       : Koyun gübresi

FİLKETE                  : Çatal iğne

FODULA                  : Küçük somun

GAHIRDAK              : Kuyruk yağı kavurması

GALUÇ                     : Orak

GANDERE                : Büyük bıçak

GAREMETLİ            : Dertli, Karayazılı

GAŞMER                 : Şakacı, komik kişi

GATIK                     : Ayran

GELBERİ                 : Tahtadan Buğday çekme aleti

GERMİCEK              : Bulgur taşı aleti

GICANMAK             : Övünmek

GIPÇINMAK             : Cesaret - Hareket etmek

GIRBO                     : Kurbağa

GIRNAP                   : Çuval ağzı bağlama ipi

GİLİK                       : Küçük çörek

GİŞİ                         : Koca - Eş

GİYÖĞÜ                   : Damat

GOLLUH                  : Bilezik

GOLÜK                    : Eşek

GOŞMA                   : Ahşap yapı kirişi

GÖP                         : Kağnı’nın bir parçası

GÖVERMEK             : Bırakmak

GÖZER                    : Buğday eleme aleti

GUDEL                    : Tarhana karıştırma aleti

GUĞÜM                   : Su kabı

GUŞKENE                : Bir çeşit bakır tabak

GÜCÜK                    : Şubat

GÜDÜK                    : Kısa boylu

HABE                      : Heybe

HACAT                   : Alet

HADEDE                  : Alaylı haber göndermek

HAHUT                    : Hastalıklı hayvan

HALBUR                  : Buğday eleme aleti

HARAL                    : Büyük çuval

HASUT                    : Haset

HAYAT                    : Antre - Hol

HEÇİK                     : Ahşap yapı kirişi

HEDİK                     : Haşlanmış Buğday

HELKİ                      : Su kovası

HENDEK                  : Su arkı

HERİ                        : Sende

HERK                      : Nadas edilmiş tarla

HEŞELEK                 : Olgunlaşmamış meyve

HEVÜS                    : Nadas tarladaki hendek

HIYAR                     : Salatalık

HİM                         : Yapı temeli

HÖLLÜK                  : Elenmiş toprak

HÜDÜRGELENME    : Kuşkulanma

HÜRÜK                   : Küçük sabun

IRBIK                      : Su taşıma kabı

İDARETEN               : Emaneten

İĞ                            : Yün eğirme aleti

İLENGER                 : Bir çeşit tabak

İLİK                         : Düğme

İLİSTİR                    : Kevgir- Delikli tepsi

İSKELEK                  : Kazmanın tersi

İSSOT                      : Kırmızı biber

İŞKEFE                    : Yufka

İŞLİK                       : Gömlek

İŞMAR                     : Göz etmek

KAKMUK                 : Yumruk,elle sert vuruş

KANATLI                 : Çift kapı

KANDERE                : Büyük bıçak

KAPLIH                   : Mutfak rafı

KARAÇUHA             : Kağnının aleti

KAYIM                    : Sağlam

KAYSAKLANMA      : Açık yaranın kapatılması

KEH                         : Yüksek yer uçurum

KELEM                    : Lahana

KESMÜK                 : İri sarman

KIRİK                      : Eşek sıpası

KIVIK                      : Yarı Açık Kapı

KİRKİT                    : Kilim dokuma aleti

KİRMAN                  : Yün eğirme aleti

KOCABAŞ               : Şeker pancarı

KOŞAM                   : Avuç içi dolusu

KÖMÜŞ                   : Manda

KÜFÜK                    : İçi boş

LAVİYET                 : Dalga geçmek

LIĞIRT                    : Cıvık çamur

LOĞ                         : Çatısız yapı düzleme aleti

MADA                     : Mide iştah

MAHAT                   : Oturma yeri

MAHSUZ                 : Yalandan

MALAMAT              : Berbat

MASAT                   : Tırpan bileme aleti

MAZU                      : Kağnı tekerlerinin bağlantısı

MEĞEL                    : Çapa

MENGÜRDE             : Hayvan bağlama aleti

MERTEK                 : Ahşap yapı direği

MIK                         : Çivi

MIRIĞI DÜŞMÜŞ      : Morali bozuk

MISMIL                   : İşe yarayan

MİCEK                     : Bir oyun aleti - Kura

MİTİL                      : Yüzsüz yorgan

MOTUR                   : Traktör

MÖKKEM                : Sağlam

MUDARA                 : Sağlam olmayan

MUDUL                   : Sivri uçlu sopa

MUMBAR                : Bağırsak

MUNDAR                 : İşe yaramaz

MUYLU                   : Kağnı tekerinin ucu

MÜCERET               : Mutlaka

NALİN                     : Terlik

NEBEDÜT                : Kayıp

NELBEKİ                 : Bir çeşit tabak

NEMAREK               : Neyime lazım

NEMENE                  : Bana ne

NÖBET                    : Sıtma

OFLA                       : Oklava

OH                           : Vagon yada kağnının önü

OHCUR                    : Bel bağı

ÖĞENDERE              : Ucu çivili uzun çubuk

ÖKSÖĞÜ                  : Bir ucu ateşli odun parçası

ÖTEGÜN                  : Önceki gün     

PAHLA                    : Fasulye

PAPAK                    : Şapka

PARDU                    : Fırın temizleme bezi

PELİDEN                  : Meşe palamudu

PELTEK                   : Kekeme

PELVER                   : Salça

PEPÜL                     : Dilsiz, kekeme

PERDÜ                    : Ahşap yapı kaplama 

PEŞ                         : Arka

PEŞKİR                    : Küçük havlu

PEVLÜKE                : Fabrika

PEZÜK                     : Pancar

PIÇAK                     : Çakı

PITIK                       : Parmaktan çıkan ses

PİLTE                      : Küçük parça

PİNNİK                    : Kümes

PUHARIH                 : Baça

PULBA                    : Yastık

SAÇAK                    : Bulaşık bezi

SAHAN                    : Tabak

SALGADA                : Angarya

SARGADA               : Yaramaz, şer

SASUK                    : Saf, cahil

SASUK                    : Tatsız

SEĞİRTMEK            : Koşmak

SEKLEM                  : Çuval

SEKÜ                       : Ceket

SENEK                     : Ağaçtan su testisi

SIÇAN                     : Fare

SİVİTTİ                   : Sinsi kişi

SORUTMAK            : Ayakta durmak

SUFRA                    : Sofra

SÜMSÜK                 : Pis boğaz

ŞAPŞAL                   : Yağ kabı

ŞILTAK                   : Şımarık

ŞİP                          : Çabuk

TAHTAMBEÇ          : Kanepe

TAVAN                    : Kiremit

TAVAR                    : Büyük ağızlı

TELESİMEK             : Sıcaktan bunalmak

TEMEK                    : Ahır bacası

TEREK                    : Raf

TIFIL                       : Küçük ufacık

TIĞ                          : El işi şişi

TIĞ                          : Saman yığını

TİLLE                      : Baston

TİNOFOS                 : İçten pazarlıklı

TOKAÇ                    : Çamaşır yıkama aleti

TOMATOS               : Domates

TOSBA                    : Kaplumbağa

TUMAN                   : Uzun don

URBA                      : Elbise

URUPLA                  : 32 kg.lık tahıl ölçeği

ÜMÜK                     : Boğaz

ÜZENGİ                   : Ayak konulacak yer

VAGON                    : Römork

YADURGU               :Yabancı - el

YAĞANNI                : Sırt

YALLIK                   : Çocuk önlüğü

YALLOZ                  : Yağcı kişi

YAZU                      : Arazi

YELELEK                 : Aceleci

YÜĞÜRTMEK          : Yavaş koşmak

ZABUN                    : Zayıf kişi

ZAĞON                    : Karakter

ZAVZU                    : Sebze

ZEKLENMEK           : Taklit etmek

ZELVE                     : Öküz bağlama aleti

ZERZE                     : Kapı kolu

ZIPIR                       : İri yarı

ZIRANA                   : Azgın kişi

ZOĞAL                    : Kızılcık
Araştırma: Durmuş DURSUN 

 

KIZIK KÖYÜ İHTİYAR HEYETİ
 
Muhtar
Necmettin ERDOĞAN
Azalar
Ahmet GÜRSOY
İbrahim KARABULUT
Erol ETLİ
Facebook beğen
 
KIZIK KÖYÜ KÜLTÜR DERNEĞİ
 
Mustafa GÜRSOY
Dernek Başkanı
Durmuş DURSUN
Başkan Yardımcısı
Sadullah ŞENOL
Halil ELİBOL
Duran SAYGILI
Celal İŞERİ
Mustafa ETLİ
TOKAT KIZIKLILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
 
Başkan Celal BABACAN
Başkan Yardımcısı Mustafa ÖZER
Hakkı KARABULUT
A. Osman GÖZÜDOK
Abdurahman GÜRSOY
Ali ÇETİN
H. İbrahim GENİŞYÜREK
KIZIK KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA VE KORUMA DERNEĞİ
 
Başkan
Mehmet ÖZTEK
Asil Üyeler
Feyzullah GÜRSOY
Hasan ACAR
Halilibrahim PAKSOY
Mehmet DİLİBAL
KIZIK KÖYÜ SULAMA BİRLİĞİ
 
Başkan
Halil SOYUER
Asil Üyeler
Hüseyin YÖNDEN
Duran ÇELİK
Mehmet GÜNGÖR
Duran SAYGILI
Abdullah ÖZÇELİK
 
Siteyi Ziyaret Eden Sayısı 77148 ziyaretçiZiyaretiniz için Teşekkürler
Copyright © 2007
Bu sitede en iyi görüntü 1024x768 ekran çözünürlüğünde alınabilir
Bu site Ziraat Mühendisi Ahmet ÖZTEK tarafından yapılmıştır.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol