Köye Has Türküler                                                   YÜKSEK KONAKLAR

Yüksek konaklara kar sen mi yağdın                       Yüksek konaklardır benim durağım       
Salını salını yar sen mi geldin                                    Dert üstüne dert bağladı benim yüreğim
Ecelim yetmeden aha ben öldüm                              Gittide gelmedi huri meleğim                  
Suyumu koymaya yar sen mi geldin                        Evel yakın idi şimdi ırağım                    

Yüksek konaklarda olam pencere                              Yüksek konaklarda gamlı gezerim
Akıl başta değil kafa tencere                                      Yudurmam fesimi isli gezerim
Yedi yerden bağlasalar zincire                                    Ayrılmışam yardan yaslı gezerim
Kırarım zinciri gideri yare                                            Ben o yare ne demişem demişem

Uzun olur şu çamların budağı                                     Yüce dağ başında çakılır çakmak
Şefkatlidir bekar kızın adağı                                        Güzelin kıymetini ne bilir ahmak
Pınar sana değdi yarin dudağı                                     Ağ gerdan üstüne sarılıp  yatmak
O pınarda akan su ben olayım                                     Oda her yiğidin karı değildir

                                          ALEN ALEN ADESİNE YANDIĞIM
                                          YÜKSEK KONAKLARDA SARAMADIĞIM
                                          CAMLI KONAKLARDA SARAMADIĞIM
Aha : İşte Alen: Eğlen  Yudurmak: Yıkatmak

                                                        YEDİ SENE
Yedi sene taramadın saçımı                   Bir işlik biçtirdim kolu dar olsun
Ulu kervanlara yüklen göçümü             Bir çubuğu yeşil biri al olsun
Anam aramasın kılar işini                       Kadir mevlam senden bir yar isterim
Taş koyup duvara koysunlar beni       Ağzı şeker dudakları bal olsun

Bülbülü suladım altun tasınan              Mektebin önünde bir kara leylek
Geçti cahil ömrüm kara yasınan            Leyleğin ağzında bir yeşil değnek
Bende yari seçtim ne hevesinen            Giymediğim kaldı bir kanlı göynek
Ellerim koynumda kaldı neyleyim         Garipler kabrine koysunlar beni

Yüce dağ başında kamber tay olur      Yüce dağ başında kar ben olayım
Her yari gördükçe aklım zay olur         Açılmış bahçende gül ben olayım
Ellerin hasreti üç beş ay olur                Şu karşıdan gelen boylu güzelin
Bizlerinkide seneleri dolanır                 Ağzının içinde dil ben olayım

                             Yüce dağ başından indiremedim
                             Yönünü yönüme döndüremedim
                             Bir elimde kağıt bir elimde divit
                             O yarin aklını kandıramadım

                            HOPTA NİNAY NİNAYNİNAY NİNAYDA
                            NAYDA NİNAY NİNAY NİNAY NİNANYDA
İşlik: Gömlek 

                                   UY AMAN YAR AMAN 
                   Uy aman yar aman Giderim bende sende
                   Uy aman yar aman Bir arzum kaldı sende
                   Uy aman yar aman Ayva gibi sarardım
                   Uy aman yar aman Hiç insaf yokmu sende
Gidene bak gidene            Giden ay tutulur mu       Taşı attım tarlaya
Boyu benzer fidana          Bala tuz katılır mı             Taş orada parlaya
Benim sevdiğim güzel      Şu uzun gecelerde           Oğlan kızın yanında
Şu alemde bir tane            Yalnız yatılır mı                 Büngür büngür terleye
                     
Sohu dibi kar imiş             Sohu dibinde kuzu          İndim dere beklerim
Yağmış yağmış erimiş      Kıvrım kıvrım boynuzu   Vay benim emeklerim
Otuziki meyvanın             Zengine vermen kızı        Yalnız yata yata
En tatlısı nar imiş              Dengine verin kızı            Eridi kemiklerim

İndim bağa nar için         Gidiyorum ale beni             Gitme gidenim gitme
Gül kopardım yar için      Zülfüne bağla beni            Boyu fidanım gitme
Analar kız doğursun       Zülfün gonca gül ise         Ellerin üçer dörder
Delikanlılar için                Bir tel ver ale beni              Benim bir tanem gitme
                     
                                                  ELLİK
Ahh Ah Ellikten yar ellikten      Mendilinin beyazı,     Bir sigara ver bana,
              Su gelir mezerlikten       Etme güzel bunazı      Dumana bak dumana
Ahh Ah Kızların benzi solmuş  Yat kolumun üstüne, Öpe öpe kan doldu,
              Besbelli güzellikten       Yedireyim kirazı          O kırmızı yanağı
 
Kayadan iner akrep,        Denizin ortasında,           Dağdan kestim bir deynek,
Ağzında yeşil yaprak     Mum yanar sofrasında    Yaprağı benek benek
Gel sarılıp yatalım,          Allah canımı alsın,            Yazı bile geçirdik,
Çekilmiyor bekarlık         Kızların ortasında             Kışın ayırdı felek
 
Dağda ardıç yakarlar,     Karadut oyulurmu,          Bana bana gel bana,
Güzellere bakarlar           Yar şirin doyulurmu         Neler ettin sen bana
Güzeller ataşına,             Güzel seven yiğidin,        Eğer bana gelmezsen,
Çirkinleri yakarlar           Kolları yorulurmu             İki gözün kör ola

Ocağına düşmüşem,
Erimişem bitmişem
Zalim senin yüzünden, 
Köyümü terketmişem

                                           JANDARMA
jandarmanın alayları koğuştur koğuştur
Benimde yarim jandarmada çavuştu çavuştur
Kurban olam beni yare kavuştur kavuştur
Of ayrılık ancada büktü belimi belimi
Yaşımda küçük ben kabul etmem ölümü ölümü
                Gide gide kundurama kum doldu kum doldu
                Kum dolmadı mendilime kan doldu kan doldu
                Of ayrılık ancada büktü belimibelimi
                Yaşımda küçük ben kabul etmem ölümü ölümü

                                         İKİLİ OYUN TÜRKÜSÜ
                                        Yamadan gel yamadanda
                                        Kan damlıyor kamadan
                                        Hop şinanay şinanay naynay
                                        Şina şinanay şinanay nay nay
                                        Üşüdükçe gir koynuma
                                        Seni sarayım boynuma
                                        Yiğidim yiğit olsunda
                                        Ben kormuyom kumandan
                                        Hop şinanay şinanay nay nay

Mektup yazdın karadan   Boynumdaki boncuklar     Elmayı nazik soydum
Dağlar kalksın aradan       Nazaradır nazara                 Yarin yanına koydum
Eller ayırdı bizide               İkimiz koysunlarda             Afiyet olsun yarim
Kavuştursun yaradan      Bir daracık mezara               Sen yedikçe ben doydum

Portakal dilim dilim            Dere uzun geçilmez
Gel otur benim gülüm       Su bulanık içilmez
Ne dedimde darıldın         Bana derler yardan geç
Lal olsun ağzım dilim        Yar şirindir geçilmez
                        HOP ŞİNANAY ŞİNANAY NAY NAY
                        HOPA  ŞİNANAY ŞİNANAY NAY NAY
                        ÜŞÜDÜKÇE GEL YANIMA
                        SENİ SARAYIM CANIMA

                                              ÜÇ GÜZEL VAR
Üç güzel var güzellerin içinde                  Üç yemek var yemekleri içinde
Biri Ayşe biri Fatma Gülde var                 Biri etli biri sütlü balda var
Ayşe sana Fatma ona Gül bana               Etli sana sütlü ona bal bana
Suya giden al önlüklü yar bana               Suya giden al önlüklü yar bana
                      
Üç binek var bineklerin içinde                 Üç şehir var şehirlerin içinde
Biri aygır biri beygir tayda var                Biri Antep biri Halep Şamda var
Aygır sana beygir ona tay bana             Antep sana Halep ona Şam bana
Suya giden al önlüklü yar bana              Suya giden al önlüklü yar bana                               
                 YANDIM AYŞECAN YANDIM KAŞLARA YANDIM
                 YANDIM AYŞECAN YANDIM GÖZLERE YANDIM
Türküyü dinle: 
http://www.youtube.com/watch?v=u3zwrJvZnug

                                       DOLU DA YAĞAR
Doluda yağar dereleri doldurur
Bu ayrılık gübenzimi soldurur
Bir gelinin yaride asker olursa
Oda gelin değil kızdan sayılır

Döndüm deoturmuş suyun bendine
Benide bendeyliyorkendi kendine
Kazanam kartanam verem döndüme
Harcayan ellere kurban olurum

Odasına girdim odası kamur

Döndüm kolları bilekten hamur

Gözlerine baktım bir sulu yağmur

Gelini gelini döndü hanımı

 

Odasına girdim fincan elinde

Saatin kösteği ince belinde

Böyle güzelmi olur köylü kızında

Gelini gelini döndü hanımı


BİR TOPUM VARSIRMALI

Bir topum var sırmalı aman aman nazlı yar

Alıp yere vurmalı aman aman nazlı yar

Bu ıhrarın üstüne aman aman nazlı yar

Ölenece durmalı aman aman nazlı yar

 

Armudun kökü kalın aman aman nazlı yar

Şu kızı banaalın aman aman nazlı yar

Anasının gönlü var aman aman nazlı yar

Babasına yalvarın aman aman nazlı yar

 

Armuttan kayacağım aman aman nazlı yar

Yar sallan bakacağım aman aman nazlı yar

Boyuna nazar değmiş Aman aman nazlı yar

Nazarlık takacağım aman aman nazlı yar

 

Armut dalda bir sıra  aman aman nazlı yar

Yarim gitti mısıra aman aman nazlı yar

Koyun olsam yayılsam aman aman nazlı yar

Yarimin ardı sıra aman aman nazlı yar

 

Armut dalda dal yerde aman aman nazlı yar

Bülbül ötmez heryerde aman aman nazlı yar

Mevlam bizi ayırdı aman aman nazlı yar

Her birimiz bir yerde aman aman nazlı yar

 

Gök yüzünde teyyare aman aman nazlı yar

Selam söylen o yare  aman aman nazlı yar

Benden ona fayda yok  aman aman nazlı yar

Başına bulsun çare  aman aman nazlı yar

 

Köprünün altı kuyu aman aman nazlı yar

Uyu sevdiğim uyu aman aman nazlı yar

İnsan sarhoş olurmu  aman aman nazlı yar

İçtiğin üzüm suyu aman aman nazlı yar

ESMEM LEYLİ LEYLİ YAR

Çık tepeye yukarıda       Esmem leyli leyli yar

                                       Yosmam leyli leyli yar

Fındık çubuğu gidi de     Esmem leyli leyli yar

                                       Yosmam leyli leyli yar

Salanda gel yanıma        Esmem leyli leyli yar

                                       Yosmam leyli leyli  yar

Taze açmış gül gibide     Esmem leyli leyli yar

                                       Yosmam leyli leyli yar

         Kar yağıyor yağıyor da    

         Ağacın dallarına da          

         Allah seni düşürsünde     

         Şu benim kollarıma da      

Yaş ardıç billenirmi de       

Dibi bülbüllenirmi de          

Küçükten yar sevesin de    

Mendili kirlenirmi de          

          Tarlaya ektim darı         

          Darının kökü sarı          

          Yeni bir nizam çıkmış   

           Bir oğlana beş karı da  

Karanfili budama              

Sefa geldin odama          

Gelirse güzel gelsin         

Çirkin almam odama 
      

MOR ÇUHA

Mor çuha haşır huşur

Çayda da kumlar kaynaşur

Benim sevdiğim güzel

Öptükçe güzelleşür

          Mor çuha oydurayım

         Al yaka koydurayım

         O yar benim olmazsa

         Ben kendim öldüreyim

Mor çuhanın hasını

Ben oydum yakasını

Bir anadan beş oğlan

Seçtim aldım hasını

         Mor çuha mavi çuha

         Çuha kenarın yuha

         Dün gece neredeydin

         Az kaldı canım çıka

Mor koyun melemesin

Mor çiçekten yemesin

Mehelini bulmayan

Hiç evlendim demesin

       Ürümden gel ürümden

      Ellerim gitmez börümden

      Çağırın gelsin yarimi

      Ellerim alsın böğrümden

Mor koyun meler gelir

Dağları deler gelir

Hakikatli yar olsa

Geceyi böler gelir

YİNE OF NENNİ DE NENNİ

DERDİM ÇOK DELİKANLI


GÜZEL GÜZEL

Armudu budakladım güzel güzel

Dallarını sakladım

Anasının yanında

Kızını kucakladım

        Armut budaklanırmı güzel güzel

        Dalları saklanırmı

        Anasının yanında

        Kızı kucaklanırmı

Kavaktaki kargalar güzel güzel

Kavak dalın ırgalar

Onbeşindeki kızlar

Fincan göbek ırgalar

        Kavaktan gazel indi güzel

        Dibine güzel indi

        Öperken ısırmışım

        Dişime nazar indi

Kavak senden uzun yok güzel

Dalların da üzüm yok

Cennetten huri çıksa

Yadlarında gözüm yok

         Iraftaki siniler  güzel güzel

         El değmeden inerler

         Gurbetteki yarimin

         Sağ kulağı çiniler

Karşıdan gelen atlı güzel güzel

Altında kilim katlı

Anan baban sağ olsun

Hepisinden yarim tatlı

         Kara kara kazanlar güzel güzel

         Kara yazı yazanlar

         Cennet yüzü görmesin

         Aramızı bozanlar

Armut dalda dal yerde güzel güzel

Bülbül ötmez her yerde

Mevlam bizi ayırdı

Her birimiz bir yerde

AY DOĞAR ULULARA

Ay doğar ululara
Kuş konmaz çalulara
Yeni heves ediyom
Basma fistanlılara

Kışlanın önü pınar
Hep kuşlar ona konar
Bu gün yari görmedim
Yüreğim ona yanar

Dağda hayladım kurdu
Atım terledi durdu
Karşıdan gelen güzel
Beni yürekten vurdu

Köprünün altı diken
Yaktın beni yürekten
Allah ta seni yaksın
Üç günlük gelinlikten

Köprünün altıkazık
Kaynanam ölmüş yazık
Kaynanama yanmıyamda
Bir top kefene yazık

Bir elgara yaktırdım
Parmağıma taktırdım
Gülden nazik yarimi
Öpdümde uyandırdım

Kalenin altı bostan
Yıkılsın arabistan
Şu tokatın kızları
Al yeşil giyer fistan

Hoppa benim fımdığım
Dallarına konduğum
Sana hasta diyorlar
Aslı varmı sevdiğim

Oy nereye nereye
Koyun indi dereye
Beni çoban tutanmı
Yüzündeki benlere

MAVİLİM MAVİŞELİM

Mavilim mavişelim
Tenhada buluşalım mavilim
Güzel elden gidiyor
Yol verin savuşalım mavilim

Mavilim kalk gidelim
Feneri yak gidelim mavilim
Güzele doyum olmaz
Yüzüne bak gidelim mavilim

Mavi boncuk boğazda
Benim yarim sivasta mavilim
İnşallah kavuşuruz
Orağınan bu yazda mavilim

Armudun gibi puta
İster al ister buda mavilim
Ver benim sevdiğimi
Beni yaradan hüda mavilim

Mavi boncuk dizerim
Kalem olsa yazarım mavilim
Kalenin kapısını
Zencir olsa çözerim mavilim

Tabancam atılmıyor
Pahalı satılmıyor mavilim
Şu uzun gecelerde
Yalınız yatılmıyor mavilim

Denizde kara balık
Okkalıktır okkalık mavilim
Sana çok yalvardımda
Çekilmiyor bekearlık mavilim

Karanfil olacaksın
Sararıp solacaksın mavilim
Ben hekime danıştım
Sen benim olacaksın mavilim

Karanfil deste gider
Kokusu dosta gider mavilim
beni sevmeyen güzel
Evine hasta gider mavilim

NAYYYY NAYDA NAYY     

Nayyyy nayda nayy                                                       
Nayda desem nazlıdır
Peynir yesem tuzludur
Şu kızığın kızları
Hepsi ela gözlüdür.

Nayda nayda nayda nay
Nayda dinay nayda nay
Hoppa diney nayda nay
Nayda diney nayda nay.

Nayyy nayda nayyy
Aya bak yıldıza bak
Suya giden kıza bak
Kız allahı seversen
dönde bir yol bize bak.

Nay nayda nayyy
Ay bulutta bulutta
Mendilim kaldı dutta
Gelecesen gel gayrı
Daha gönlüm umutta.

Nay nayda nayyy
Şu dağ şu dağın nesi
Elma kirazın hası
Severim ben o dağı
Hayırsızın yaylası.

Nay nayda nayyy
Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm allah ın emri
Ayrılık olmasaydı.

Nayy nayda nayy
Ada yolu kestane
Dökülür tane tane
Benim sevgili yarim
Şu alemde bi tane.

Yüce dağ başında mangal kömürü
Yar uğruna telef ettim ömrümü
Sıvasız adama vurma çamuru
Yağmur yağar emeklerin zay olur.

Yüce dağ başına yayılan taylar
Varmıbenim gibi ekmeği zaylar
Sizde duydunuzmu yıldızlar aylar
Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım.

Benim yarim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
İbrişim kuşaklı ince bellidir
İnce bellerinden sar dedi.

Yarin parmağında üç türlü zeykir
Ne yarda akıl var ne bende fikir
Ne istanbul koydum ne diyarbakır
Yine bulamadım bir aklı bütün... 

KINACI KARŞILAMA

Sizdede elek bizdede elek

Kızınız melek

Yengeler siz sefa geldiniz

Hanımlar hep sefa geldiniz

Sizdede fadik bizdede hedik oğlunuz gedik

Yengeler siz sefa geldiniz

Hanımlar hep sefa geldiniz

Sizdede hurma bizdede hurma kızınız turna

Yengeler siz sefa geldiniz

Hanımlar hep sefa geldiniz

Sizdede halbur bizdede halbur oğlunuz kanbur

Yengeler siz sefa geldiniz

Hanımlar hep sefa geldiniz

KINA TÜRKÜSÜ

Atlarını tepe tepe geldiler

Geldiler de havlumuza doldular

Anamın elinden beni aldılar

Adlılarda diyar diyar gittiler

Şen ol anam Şenol evin Şenolsun

Ana ben gidiyom haberin olsun

Ocağa koydular yuha sacını

Başıma koydular gelin tacını

Anam duyarmı ola benim acımı

Anası anası gelin anası

Carşamba geceside yakın kınası

Anam çıksın yaylasını yaylasın

Kara koyun sütü kaymak bağlasın

Anacın oğlu var beni neylesin

Küçük kızı ile gönül öylösjn

Şen ol anam Şenol evin Şenolsun

Aha ben gidiyom haberin olsun

 

Çayır üstünde postu

Şu gelen kimin dostu

Ağ gerdan üstüne

Beni bir uyku bastı

Yastık yüzü kırmalı

Yarsiz nasıl durmalı

Yarsiz duran kızları

Şırıngaya vurmalı

Kara tavuk kanadı

Yar beni tanımadı

Neyleyim öyle yari

Mal döküp alamadı

Dağdan kestim bir deynek

Yaprağı benek benek

Yazı bile geçirdik

Kışın ayırdı felek

Çayır üstünde kazlar

Kanatları beyazlar

Şimdi uykuya dalmış

Alca yanaklı kızlar

Çayır üstünde minder

Yönünün bana dönder

Yönünü dönderemezsen

Ayda bir mektup gönder
Köyümüze has türküleri derleyen Durmuş DURSUN a  teşekkür ederiz.

Arguvan

 

Dereler coşarsa da güller nedecek ölem nedecek

Ben bir güzel sevdim  eller nedecek ölem

Sevdi isem ben o güzeli sevdim nedem ben sevdim

Ölümden öteye de yol mu gidecek nidem gidecek oy oy

 

Gel güzelim barabarca gidelim nidem gidelim

Ay karanlık izimizi sürmezler ölem sürmezler

Baban zengin seni bana vermezler nidem vermezler

Çekerim ayrılık yılmı sürecek nidem sürecek oyoy

 

Derleyen: Sebahat AKKİRAZ 
Kaynak: Kızıklı Kadınlar
(Duranın Fadikin Türküsü)


Türküleri Dinle: http://kizikkoyukulturdernegi.tr.gg/T.ue.rk.ue.lerimiz.htm

KIZIK KÖYÜ İHTİYAR HEYETİ
 
Muhtar
Necmettin ERDOĞAN
Azalar
Ahmet GÜRSOY
İbrahim KARABULUT
Erol ETLİ
Facebook beğen
 
KIZIK KÖYÜ KÜLTÜR DERNEĞİ
 
Mustafa GÜRSOY
Dernek Başkanı
Durmuş DURSUN
Başkan Yardımcısı
Sadullah ŞENOL
Halil ELİBOL
Duran SAYGILI
Celal İŞERİ
Mustafa ETLİ
TOKAT KIZIKLILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
 
Başkan Celal BABACAN
Başkan Yardımcısı Mustafa ÖZER
Hakkı KARABULUT
A. Osman GÖZÜDOK
Abdurahman GÜRSOY
Ali ÇETİN
H. İbrahim GENİŞYÜREK
KIZIK KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA VE KORUMA DERNEĞİ
 
Başkan
Mehmet ÖZTEK
Asil Üyeler
Feyzullah GÜRSOY
Hasan ACAR
Halilibrahim PAKSOY
Mehmet DİLİBAL
KIZIK KÖYÜ SULAMA BİRLİĞİ
 
Başkan
Halil SOYUER
Asil Üyeler
Hüseyin YÖNDEN
Duran ÇELİK
Mehmet GÜNGÖR
Duran SAYGILI
Abdullah ÖZÇELİK
 
Siteyi Ziyaret Eden Sayısı 77149 ziyaretçiZiyaretiniz için Teşekkürler
Copyright © 2007
Bu sitede en iyi görüntü 1024x768 ekran çözünürlüğünde alınabilir
Bu site Ziraat Mühendisi Ahmet ÖZTEK tarafından yapılmıştır.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol